Thursday, August 30, 2012

அஷ்டலட்சுமி வழிபாடு-சமஸ்கிருதம்

1. மஹாலட்சுமி

மஹா லக்ஷ்மி மஹா தேவீம்
சங்க சக்ர சதுர் புஜாம்
பத்மா ஸநே பத்ம ஹஸ்தாம்
பத்மா ரூட மஹோ ஜ்வலாம்

2. தான்யலட்சுமி

தாநவான் நகரீம் தேவீம்
தான்ய லக்ஷ்மீம் சுக ப்ரதாம்
பத்ம நேத்ராம் பத்ம முகீம்
ஸர்வா பரண பூக்ஷிதாம்

3. தனலட்சுமி

மஹா தேவீம் மஹா மாயாம்
தனா கர்ஷண சுந்தரீம்
தனா திஷ்டான மாதங்கீம்
தன தான்யாபி வர்த்த னீம்.

4. பாக்யலட்சுமி

பாக்யலக்ஷ்மி மஹாதேவீம்
பாக்ய பாக்யாபி வர்த்த னீம்
மங்கள ஸ்வரூபா ம்போ தேவீ
மாங்கல்ய மணி பூக்ஷிதாம்

5. சந்தானலட்சுமி

சௌந்தரீம் சுந்த ரமுகீம்
சத் சந்தானபி வர்த்த னீம்
சௌபாக்ய ராஜ்ய ஸம்மானாம்
ஸர்வ ஸெளபாக்ய வர்த்த னீம்

6. வஸ்யலட்சுமி

ஈஸ்வர ப்ரே ரண கரீ
ஈஸ தாண்டவ ஸாக்ஷிணீ
ஈஸ்வரோத் ஸங்க நிலயா
ஈதி பாதா வினாசி னீம்.

7. கஜலட்சுமி

ஸ்ரீங்கார வேத்யா ஸ்ரீங்கார பூஜ்யா
ஸ்ரீங்கார பீடிகா, ஸ்ரீங்கார வேத்யா
ஸ்ரீங்கார கஜலக்ஷ்மி நமோ அஸ்துதே

8. வரலட்சுமி

பத்மாஸனே பத்ம கரே
பத்ம மாலா விபூஷணே
விஷ்ணுபத்நீம் மஹாதேவீம்
வரலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே